Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Dlaczego trudno uczyć patriotyzmu? – ćwiczenia warsztatowe – analiza potrzeb rady pedagogicznej.
2) Miejsce wychowania patriotycznego w szkole w kontekście podstawy programowej i polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
3) Pojęcie patriotyzmu – omówienie.
4) Elementy skutecznego procesu kształtowania postaw patriotycznych.
5) Rola szkoły w kształtowaniu postaw.
6) Jak planować i realizować szkolne programy aby wychowywać.
7) Zajęcia z wychowawcą – szczególna lekcja kształtująca postawy obywatelskie i patriotyczne.
8) Przykłady dobrych praktyk – patriotyzm na co dzień w szkole.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.