NPDN Limanowa
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Limanowej
od roku 1999 przeprowadza szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.

Od kilkunastu lat realizujemy różne formy doskonalenia dla oświaty. Z oferty korzystają zarówno nauczyciele jak i dyrektorzy placówek. Ofertę konstruujemy na podstawie zapotrzebowania wynikającego z rynku w oparciu o rzetelną diagnozę potrzeb środowiska. Nowoczesne koncepcje pedagogiczne oraz innowacyjne formy doskonalenia pozwalają nam na podnoszenie atrakcyjności szkoleń.

Oferujemy również formy doskonalenia przygotowane zgodnie z sugestiami i indywidualnymi życzeniami klientów. Szkolenie jak i inne formy wsparcia kadry nauczycielskiej mogą być realizowane w siedzibie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Limanowej na ulicy B. Czecha 5 G, lub we wskazanym przez Państwa miejscu. Dysponujemy nowoczesnym budynkiem dydaktycznym.

Głównym celem działalności NPDN jest podnoszenie form kształcenia w szkole oraz w placówkach oświatowych jak również wspieranie nauczycieli w podnoszeniu ich kwalifikacji. Ofertę realizujemy w oparciu o wytyczne zawarte w prowadzonej polityce oświatowej państwa i województwa małopolskiego. Organizujemy i przeprowadzamy wsparcie na wszystkich etapach edukacji dla kadry kierowniczej szkół.

W ramach naszej oferty znajdują się:

 • kursy doskonalące,
 • konferencje,
 • warsztaty,
 • seminaria,
 • szkolenia rad pedagogicznych,
 • a także programy wsparcia szkół i placówek w ich rozwoju.

Aktualne Formy
Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

KADRA

Nasza kadra to doświadczeni specjaliści, trenerzy, konsultanci, metodycy, edukatorzy, coachowie, mediatorzy, psycholodzy, prawnicy i ratownicy medyczni, dyrektorzy szkół o długoletnim stażu, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy kuratorium oświaty. 

Nasi współpracownicy są autorami nowatorskich programów szkoleniowych, charakteryzują ich interesujące metody pracy, zawodowe zaangażowanie oraz umiejętność zarażania innych swoją pasją .

Profesjonalizm wykładowców przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych to nasza misja.

MISJA

PODSTAWOWY PRAWNY OBOWIĄZEK

Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Limanowej

*Placówka akredytowana decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty*

wspomaganie szkół i placówek oświatowych w zakresie:

 • realizacji kierunków polityki oświatowej państwa,
 • zmian wprowadzanych w systemie oświaty,
 • wymagań państwa wobec szkół i placówek,
 • realizacji podstaw programowych,
 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży,
 • indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
 • analizy wyników egzaminów zewnętrznych.

Cena:


(Od osoby)

Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

PLAN PRACY 2020/2021

PLAN PRACY

NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w LIMANOWEJ

Lp.Nazwa szkoleniaMiejsce prowadzenia zajęćProwadzącyUwagi
1.Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Joanna PociechaTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
2.Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Joanna PociechaTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
3.Technologie informatyczno – komunikacyjne w nowoczesnej szkole – warsztatyNPDN w Limanowejdr Robert KrasowskiTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
4.ABC współpracy z rodzicami – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
5.Awans zawodowy nauczyciela 2020/2021              – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
6.Jak wzorowo prowadzić dokumentację przebiegu nauczania oraz inną dokumentację szkolną  –  warsztaty  NPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
7.Kurs kierowników i organizatorów wycieczek szkolnych – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
8.Nadzór pedagogiczny dyrektora w świetle obowiązującego prawa – warsztaty    NPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
9.Jak zapewnić wysoką jakość kształcenia oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne wszystkim uczniom  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych?  – warsztaty  
[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]  
NPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
10.Obowiązki nauczyciela w świetle obowiązującego prawa  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
11.Ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych w szkole –  placówce oświatowej  –  warsztaty  NPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
12.Odpowiedzialność prawna nauczyciela  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
13.Projektowanie i organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole  –  przedszkolu    NPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
14.Działania wychowawcze szkoły  – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – warsztaty [kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]NPDN w Limanowejmgr Joanna PociechaTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
15.Prawa i obowiązki nauczyciela  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
16.Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
17.Zmiany w prawie oświatowym i okołooświatowymNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
18.Obowiązki nauczyciela w zakresie bhp, a bezpieczeństwo uczniów  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
19.Jak poprawnie tworzyć dokumentację szkolną  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
20.Rodzice w szkole – ich prawa i obowiązki  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
21.Boże Narodzenie w technikach plastycznych  –  warsztatyNPDN w Limanowejdr Marta UbermanTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
22.Jak wykorzystać w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość?  – warsztaty   [kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]NPDN w Limanowejmgr Jan TokarzTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół  
23.Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – warsztaty  [kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]NPDN w Limanowejmgr Jan TokarzTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
24.Dekoracje wielkanocne  –  warsztatyNPDN w Limanowejdr Marta UbermanTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
25.Diagnozowanie i ocenianie osiągnięć szkolnych dzieci oddziału przedszkolnego i uczniów klas I – III  –  warsztaty  NPDN w Limanowejmgr Małgorzata OlszyńskaTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
26.Dziecko z ADHD w szkole i w domu  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
27.ABC współpracy z rodzicami  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
28.Emisja głosu dla nauczycieli  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
29.Jak budować dobre relacje w klasie                   –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
30.Jak przezwyciężać trudności ucznia  w rozwiązywaniu zadań tekstowych z matematyki  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
31.Komputer w pracy nauczyciela  –  warsztatyNPDN w Limanowejdr Robert KrasowskiTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
32.Metody aktywizujące w pracy z dziećmi w klasach 0 – III  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Małgorzata OlszyńskaTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
33.Motywowanie uczniów do nauki, czyli jak skutecznie nauczać  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Magdalena Biedroń – WojsTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
34.Jak skutecznie wdrażać zmiany  w kształceniu zawodowym,  ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych    – warsztaty [kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]NPDN w Limanowej  mgr Marek Kuna  Także szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
35.Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole – przedszkolu  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
36.Trudny uczeń, trudni rodzice  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
37.Uczeń z opinią i orzeczeniem w szkole  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
38.Ochrona danych osobowych w szkole według RODO  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
39.RODO – zbiór wzorów dokumentów mających zastosowanie w szkole – placówce oświatowej – warsztaty  NPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
40.Nowe zasady oceniania pracy nauczyciela 2019 … 2020  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
41.Jak skutecznie wdrażać nową podstawę programową w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej  –  rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów –  warsztaty [kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]NPDN w Limanowejmgr Lucyna WójtowiczTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
42.Jak skutecznie wdrażać nową podstawę programową w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji matematycznej  –  rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów –  warsztaty [kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]  NPDN w Limanowej mgr Ryszard AbramTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
43.Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty  z języka polskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły                             – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Lidia BiernatTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
44.Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty  z matematyki w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Barbara FrączekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
45.Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty  z języka angielskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły                             – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Monika LeśniakTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
46.Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z geografii w roku szkolnym 2021/2022             w kontekście wymagań podstawy programowej – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Ewa ŁabuzTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
47.Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z biologii w roku szkolnym 2021/2022             w kontekście wymagań podstawy programowej – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Anna NowakTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
48.Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z historii w roku szkolnym 2021/2022              w kontekście wymagań podstawy programowej – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Małgorzata PalkaTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
49.Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z fizyki w roku szkolnym 2021/2022              w kontekście wymagań podstawy programowej – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Paweł KorecTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
50.Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z chemii w roku szkolnym 2021/2022              w kontekście wymagań podstawy programowej – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Anna NowakTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
51.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską : „Wspieramy dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Dobra”NPDN w Limanowej  
   Terapia ręki mgr Maria KrólikZajęcia na terenie Gminnego Przedszkola nr 1 w Dobrej
    Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymidr Agnieszka Łaba – HorneckaZajęcia na terenie Gminnego         Przedszkola nr 1             w Dobrej
  Rozwijanie zdolności, koncentracji, uwagi, spostrzegawczości i pamięci w przedszkoludr Agnieszka Łaba – HorneckaZajęcia na terenie Gminnego         Przedszkola nr 1 w Dobrej
Komunikacja Alternatywna AACdr Agnieszka Łaba – HorneckaZajęcia na terenie Gminnego         Przedszkola nr 1 w Dobrej
Sensoplastykadr Agnieszka Łaba – HorneckaZajęcia na terenie Gminnego         Przedszkola nr 1 w Dobrej
 Jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym?  NPDN w Limanowej  mgr Maria KrólikZajęcia na terenie Gminnego         Przedszkola nr 1 w Dobrej
   Tablica interaktywna w przedszkolumgr Anna NowakZajęcia na terenie Gminnego         Przedszkola nr 1 w Dobrej
52.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską : „Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Łukowica”  NPDN w Limanowej  
  Pomoc psychologiczno – pedagogicznamgr Maria Królik/ mgr Władysław ŚcianekZajęcia na terenie Szkoły Podstawowej                     w Roztoce
   Programowanie dla nauczycieli klas I – IIImgr Kazimierz GórskiZajęcia na terenie Szkoły Podstawowej                     w Jadamwoli
  Doradztwo zawodowedr Robert KrasowskiZajęcia na terenie Szkoły Podstawowej                     w Jadamwoli
 Inne tematy szkoleń wg zapotrzebowania szkół i placówek oświatowychNPDN w Limanowej Także szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
I

INFORMUJEMY, ŻE NASZA PLACÓWKA STOSUJE PROCEDURĘ REKLAMACJI DOTYCZĄCEJ SYTUACJI, W KTÓRYCH USŁUGA NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ ODBIORCÓW

Cena:


(Od osoby)

Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Używki w szkole.
2) Rodzaje uzależnień.
3) Działania profilaktyczne i ich cele.
4) Zadania szkoły, nauczycieli i wychowawców.
5) Rola samorządu uczniowskiego i rady rodziców w szkolnej profilaktyce uzależnień.
6) Zasady poprawnego tworzenia i wdrażania szkolnego programu profilaktyki uzależnień.
7) Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem.
8) Działania eliminacyjne.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie Europejskie Ramy Odniesienia – podstawy teoretyczne kompetencji matematycznych.
2) Profil kompetencyjny ucznia.
3) Specyfika kształcenia kompetencji matematycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych.
4) Metody, sposoby i środki dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji matematycznych.
5) Kształtowanie strategii rozwiązywania problemów matematycznych przez uczniów.
6) Przykłady scenariuszy lekcji, gier i zabaw edukacyjnych, projektów edukacyjnych.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Najważniejsze umiejętności cyfrowe, wykorzystanie przez ucznia Internetu i social media w celach  edukacyjnych. Źródła legalnego i etycznego pozyskiwania wiedzy i rozwijania kompetencji cyfrowych dostępne w Internecie.
2) Wirtualne zasoby edukacyjne, najbardziej przydatne platformy, aplikacje, serwisy edukacyjne  wraz z grami, quizami, aplikacjami. Grywalizacja i gamifikacja na lekcji w szkole.
3) Grafika, video – gdzie szukać bezpłatnego kontentu (zdjęcia, dźwięki).
4) Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z dostępnych dla ucznia zasobów. Przeciwdziałanie zagrożeniom: gry komputerowe, Mowa nienawiści, agresja, homofobia. Profilaktyka i ewentualne konsekwencje w przypadku nadużycia.
5) Edukacja w zakresie innowacji i przedsiębiorczości uczniów z wykorzystaniem kanałów cyfrowych.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

- szkolenie dla nauczycieli pierwszego etapu kształcenia w klasach I – III szkoły podstawowej
[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Podstawy wiedzy dotyczącej kreatywności, innowacyjności i wykorzystania TIK.
2) Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń, czyli jak stawać się kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem.
3) Kreatywność i innowacyjność w szkole, czyli co na ten temat mówią zapisy podstawy programowej oraz przykłady dobrej praktyki.
4) Rozwijanie kreatywności i kompetencji proinnowacyjnych uczniów z zastosowaniem TIK.
5) Kreatywność i innowacyjność wspierana TIK w praktyce szkolnej, czyli wypracowanie własnych pomysłów i dzielenie się nimi.
6) Przykładowe scenariusze zajęć.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

- szkolenie dla nauczycieli pierwszego etapu kształcenia w klasach IV – VI szkoły podstawowej
[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Podstawy wiedzy dotyczącej kreatywności, innowacyjności i wykorzystania TIK.
2) Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń, czyli jak stawać się kreatywnym
i innowacyjnym nauczycielem.
3) Kreatywność i innowacyjność w szkole, czyli co na ten temat mówią zapisy podstawy
programowej oraz przykłady dobrej praktyki.
4) Rozwijanie kreatywności i kompetencji proinnowacyjnych uczniów z zastosowaniem TIK.
5) Kreatywność i innowacyjność wspierana TIK w praktyce szkolnej, czyli wypracowanie
własnych pomysłów i dzielenie się nimi.
6) Przykładowe scenariusze zajęć.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

- szkolenie dla nauczycieli pierwszego etapu kształcenia w klasach VII – VIII szkoły podstawowej
[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Podstawy wiedzy dotyczącej kreatywności, innowacyjności i wykorzystania TIK.
2) Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń, czyli jak stawać się kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem.
3) Kreatywność i innowacyjność w szkole, czyli co na ten temat mówią zapisy podstawy programowej oraz przykłady dobrej praktyki.
4) Rozwijanie kreatywności i kompetencji proinnowacyjnych uczniów z zastosowaniem TIK.
5) Kreatywność i innowacyjność wspierana TIK w praktyce szkolnej, czyli wypracowanie własnych pomysłów i dzielenie się nimi.
6) Przykładowe scenariusze zajęć.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

- szkolenie dla nauczycieli trzeciego etapu kształcenia – szkoły ponadpodstawowe
[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Podstawy wiedzy dotyczącej kreatywności, innowacyjności i wykorzystania TIK.
2) Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń, czyli jak stawać się kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem.
3) Kreatywność i innowacyjność w szkole, czyli co na ten temat mówią zapisy podstawy programowej oraz przykłady dobrej praktyki.
4) Rozwijanie kreatywności i kompetencji proinnowacyjnych uczniów z zastosowaniem TIK.
5) Kreatywność i innowacyjność wspierana TIK w praktyce szkolnej, czyli wypracowanie własnych pomysłów i dzielenie się nimi.
6) Przykładowe scenariusze zajęć.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Zmiany w treści rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
2) Zmiany w treści rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743).
3) Nowe treści w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
4) Szczegółowa procedura wnioskowania i wydania opinii, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno –pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
5) Wskazania zawarte w wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii w sprawie potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowychi ponadpodstawowych

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Budowa, funkcje podstawy programowej kształcenia ogólnego
2) Rola zapisów w części wstępnej podstawy programowej – cele, zadania szkoły oraz kompetencje kluczowe.
3) Podstawa programowa a wybór programu nauczania i podręcznika.
4) Podstawa programowa a struktura przedmiotowych zasad oceniania i wymagań edukacyjnych.
5) Wdrażanie treści programowych w różnych obszarach pracy szkoły
6) Realizacja podstawy na zajęciach edukacyjnych – jak uwzględnić warunki wdrażania podstawy z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy.
7) Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Dlaczego trudno uczyć patriotyzmu? – ćwiczenia warsztatowe – analiza potrzeb rady pedagogicznej.
2) Miejsce wychowania patriotycznego w szkole w kontekście podstawy programowej i polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
3) Pojęcie patriotyzmu – omówienie.
4) Elementy skutecznego procesu kształtowania postaw patriotycznych.
5) Rola szkoły w kształtowaniu postaw.
6) Jak planować i realizować szkolne programy aby wychowywać.
7) Zajęcia z wychowawcą – szczególna lekcja kształtująca postawy obywatelskie i patriotyczne.
8) Przykłady dobrych praktyk – patriotyzm na co dzień w szkole.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.

Metoda Batii Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
treści programowe:
1) Poznawanie struktury utworu muzycznego, rozpoznawanie zmian w muzyce.
2) Kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej.
3) Podczas ruchowej i instrumentalnej inscenizacji do melodii
4) Rozwijanie poczucia więzi grupowej.
5) Rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
6) Kształtowanie umiejętności wykorzystania naturalnych efektów perkusyjnych do akompaniamentu podczas słuchania muzyki
7) Zestaw zabaw muzyczno – ruchowych do wykorzystania na zajęciach i lekcjach.
8) Proste tańce z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.