Poradnictwo prawne online lub telefonicznie oraz podczas dyżurów doradcy

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli  w Limanowej (ul. Bronisława Czecha 5G), jako pierwsza w województwie małopolskim , utworzyła od dnia 1 września 2010 r. Ośrodek Wspomagania Nauczycieli i Dyrektorów Szkół. Ośrodkiem kieruje mgr Władysław Ścianek, długoletni wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie. W ramach pracy tego Ośrodka można korzystać z bezpłatnych porad w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy:

telefonicznie: we wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 14.00,
prosimy dzwonić na nr tel. : 600 399 978 lub 501 733 634
pocztą elektroniczną, e-mail: npdn@onet.pl
osobiście (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)