Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Najważniejsze umiejętności cyfrowe, wykorzystanie przez ucznia Internetu i social media w celach  edukacyjnych. Źródła legalnego i etycznego pozyskiwania wiedzy i rozwijania kompetencji cyfrowych dostępne w Internecie.
2) Wirtualne zasoby edukacyjne, najbardziej przydatne platformy, aplikacje, serwisy edukacyjne  wraz z grami, quizami, aplikacjami. Grywalizacja i gamifikacja na lekcji w szkole.
3) Grafika, video – gdzie szukać bezpłatnego kontentu (zdjęcia, dźwięki).
4) Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z dostępnych dla ucznia zasobów. Przeciwdziałanie zagrożeniom: gry komputerowe, Mowa nienawiści, agresja, homofobia. Profilaktyka i ewentualne konsekwencje w przypadku nadużycia.
5) Edukacja w zakresie innowacji i przedsiębiorczości uczniów z wykorzystaniem kanałów cyfrowych.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.