Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
treści programowe:
1) Używki w szkole.
2) Rodzaje uzależnień.
3) Działania profilaktyczne i ich cele.
4) Zadania szkoły, nauczycieli i wychowawców.
5) Rola samorządu uczniowskiego i rady rodziców w szkolnej profilaktyce uzależnień.
6) Zasady poprawnego tworzenia i wdrażania szkolnego programu profilaktyki uzależnień.
7) Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem.
8) Działania eliminacyjne.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.