PLAN PRACY 2020/2021

PLAN PRACY

NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w LIMANOWEJ

Lp.Nazwa szkoleniaMiejsce prowadzenia zajęćProwadzącyUwagi
1.Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Joanna PociechaTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
2.Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Joanna PociechaTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
3.Technologie informatyczno – komunikacyjne w nowoczesnej szkole – warsztatyNPDN w Limanowejdr Robert KrasowskiTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
4.ABC współpracy z rodzicami – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
5.Awans zawodowy nauczyciela 2020/2021              – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
6.Jak wzorowo prowadzić dokumentację przebiegu nauczania oraz inną dokumentację szkolną  –  warsztaty  NPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
7.Kurs kierowników i organizatorów wycieczek szkolnych – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
8.Nadzór pedagogiczny dyrektora w świetle obowiązującego prawa – warsztaty    NPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
9.Jak zapewnić wysoką jakość kształcenia oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne wszystkim uczniom  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych?  – warsztaty  
[kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]  
NPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
10.Obowiązki nauczyciela w świetle obowiązującego prawa  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
11.Ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych w szkole –  placówce oświatowej  –  warsztaty  NPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
12.Odpowiedzialność prawna nauczyciela  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
13.Projektowanie i organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole  –  przedszkolu    NPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
14.Działania wychowawcze szkoły  – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – warsztaty [kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]NPDN w Limanowejmgr Joanna PociechaTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
15.Prawa i obowiązki nauczyciela  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
16.Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
17.Zmiany w prawie oświatowym i okołooświatowymNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
18.Obowiązki nauczyciela w zakresie bhp, a bezpieczeństwo uczniów  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
19.Jak poprawnie tworzyć dokumentację szkolną  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
20.Rodzice w szkole – ich prawa i obowiązki  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
21.Boże Narodzenie w technikach plastycznych  –  warsztatyNPDN w Limanowejdr Marta UbermanTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
22.Jak wykorzystać w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość?  – warsztaty   [kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]NPDN w Limanowejmgr Jan TokarzTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół  
23.Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – warsztaty  [kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]NPDN w Limanowejmgr Jan TokarzTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
24.Dekoracje wielkanocne  –  warsztatyNPDN w Limanowejdr Marta UbermanTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
25.Diagnozowanie i ocenianie osiągnięć szkolnych dzieci oddziału przedszkolnego i uczniów klas I – III  –  warsztaty  NPDN w Limanowejmgr Małgorzata OlszyńskaTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
26.Dziecko z ADHD w szkole i w domu  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
27.ABC współpracy z rodzicami  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
28.Emisja głosu dla nauczycieli  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
29.Jak budować dobre relacje w klasie                   –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
30.Jak przezwyciężać trudności ucznia  w rozwiązywaniu zadań tekstowych z matematyki  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
31.Komputer w pracy nauczyciela  –  warsztatyNPDN w Limanowejdr Robert KrasowskiTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
32.Metody aktywizujące w pracy z dziećmi w klasach 0 – III  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Małgorzata OlszyńskaTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
33.Motywowanie uczniów do nauki, czyli jak skutecznie nauczać  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Magdalena Biedroń – WojsTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
34.Jak skutecznie wdrażać zmiany  w kształceniu zawodowym,  ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych    – warsztaty [kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]NPDN w Limanowej  mgr Marek Kuna  Także szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
35.Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole – przedszkolu  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
36.Trudny uczeń, trudni rodzice  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
37.Uczeń z opinią i orzeczeniem w szkole  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Maria KrólikTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
38.Ochrona danych osobowych w szkole według RODO  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
39.RODO – zbiór wzorów dokumentów mających zastosowanie w szkole – placówce oświatowej – warsztaty  NPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
40.Nowe zasady oceniania pracy nauczyciela 2019 … 2020  –  warsztatyNPDN w Limanowejmgr Władysław ŚcianekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
41.Jak skutecznie wdrażać nową podstawę programową w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej  –  rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów –  warsztaty [kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]NPDN w Limanowejmgr Lucyna WójtowiczTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
42.Jak skutecznie wdrażać nową podstawę programową w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji matematycznej  –  rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów –  warsztaty [kierunek realizacji polityki oświatowej państwa]  NPDN w Limanowej mgr Ryszard AbramTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
43.Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty  z języka polskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły                             – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Lidia BiernatTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
44.Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty  z matematyki w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Barbara FrączekTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
45.Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty  z języka angielskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły                             – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Monika LeśniakTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
46.Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z geografii w roku szkolnym 2021/2022             w kontekście wymagań podstawy programowej – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Ewa ŁabuzTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
47.Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z biologii w roku szkolnym 2021/2022             w kontekście wymagań podstawy programowej – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Anna NowakTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
48.Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z historii w roku szkolnym 2021/2022              w kontekście wymagań podstawy programowej – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Małgorzata PalkaTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
49.Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z fizyki w roku szkolnym 2021/2022              w kontekście wymagań podstawy programowej – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Paweł KorecTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
50.Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z chemii w roku szkolnym 2021/2022              w kontekście wymagań podstawy programowej – warsztatyNPDN w Limanowejmgr Anna NowakTakże szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
51.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską : „Wspieramy dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Dobra”NPDN w Limanowej  
   Terapia ręki mgr Maria KrólikZajęcia na terenie Gminnego Przedszkola nr 1 w Dobrej
    Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymidr Agnieszka Łaba – HorneckaZajęcia na terenie Gminnego         Przedszkola nr 1             w Dobrej
  Rozwijanie zdolności, koncentracji, uwagi, spostrzegawczości i pamięci w przedszkoludr Agnieszka Łaba – HorneckaZajęcia na terenie Gminnego         Przedszkola nr 1 w Dobrej
Komunikacja Alternatywna AACdr Agnieszka Łaba – HorneckaZajęcia na terenie Gminnego         Przedszkola nr 1 w Dobrej
Sensoplastykadr Agnieszka Łaba – HorneckaZajęcia na terenie Gminnego         Przedszkola nr 1 w Dobrej
 Jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym?  NPDN w Limanowej  mgr Maria KrólikZajęcia na terenie Gminnego         Przedszkola nr 1 w Dobrej
   Tablica interaktywna w przedszkolumgr Anna NowakZajęcia na terenie Gminnego         Przedszkola nr 1 w Dobrej
52.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską : „Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Łukowica”  NPDN w Limanowej  
  Pomoc psychologiczno – pedagogicznamgr Maria Królik/ mgr Władysław ŚcianekZajęcia na terenie Szkoły Podstawowej                     w Roztoce
   Programowanie dla nauczycieli klas I – IIImgr Kazimierz GórskiZajęcia na terenie Szkoły Podstawowej                     w Jadamwoli
  Doradztwo zawodowedr Robert KrasowskiZajęcia na terenie Szkoły Podstawowej                     w Jadamwoli
 Inne tematy szkoleń wg zapotrzebowania szkół i placówek oświatowychNPDN w Limanowej Także szkolenie rad pedagogicznych                   na terenie szkół
I

INFORMUJEMY, ŻE NASZA PLACÓWKA STOSUJE PROCEDURĘ REKLAMACJI DOTYCZĄCEJ SYTUACJI, W KTÓRYCH USŁUGA NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ ODBIORCÓW

Cena:


(Od osoby)

Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.