Metoda Batii Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

rodzaj formy: warsztaty
liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
adresat: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
treści programowe:
1) Poznawanie struktury utworu muzycznego, rozpoznawanie zmian w muzyce.
2) Kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej.
3) Podczas ruchowej i instrumentalnej inscenizacji do melodii
4) Rozwijanie poczucia więzi grupowej.
5) Rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
6) Kształtowanie umiejętności wykorzystania naturalnych efektów perkusyjnych do akompaniamentu podczas słuchania muzyki
7) Zestaw zabaw muzyczno – ruchowych do wykorzystania na zajęciach i lekcjach.
8) Proste tańce z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

Cena:

80 zł
(Od osoby)
1200 zł
Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów i wzorów niezbędnej dokumentacji.